1. Kompleksowe projektowanie inwestycji w zakresie budownictwa inżynieryjnego.
2. Ocena stanu technicznego istniejących obiektów mostowych
    - inwentaryzacje uszkodzeń i geometrii obiektów
    - ekspertyzy stanu technicznego i oceny nośności
    - badania materiałowe i wytrzymałościowe konstrukcji
    - okresowe kontrole obiektów (przeglądy podstawowe, rozszerzone, szczegółowe)
    - analizy przejazdów ponadnormatywnych po obiektach mostowych
3. Ewidencje obiektów inżynierskich:
    - wykazy ewidencyjne
    - książki obiektów mostowych
4. Specjalistyczne badania materiałowe przy ocenie stanu technicznego obiektów istniejących.
    Firma dysponuje następującym sprzętem badawczym:  
    - urządzenie do badań betonu metodą "pull-off"  
    - urządzenie do badań betonu metodą "pull-out"  
    - przyrząd do lokalizacji i oceny zbrojenia w betonie  
    - zestaw do badań chemicznych betonu (ocena karbonatyzacji, stopnia pH betonu, zawartości chlorków, itp.)
    - młotek Schmidta  
o firmie | oferta | realizacje | kontakt | główna
design: RH