• projektowanie
  mostów i wiaduktów

  oraz innych obiektów inżynierskich

 • projektowanie
  mostów i wiaduktów

  oraz innych obiektów inżynierskich

Oferta

Kompleksowe projektowanie inwestycji w zakresie budownictwa inżynieryjnego.

 • projekty budowlane i wykonawcze (budowa, przebudowa, remont) obiektów inżynierskich wraz z dojazdami
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 • przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe

Ocena stanu technicznego istniejących obiektów mostowych

 • inwentaryzacje geometryczne i inwentaryzacje uszkodzeń obiektów
 • ekspertyzy stanu technicznego i oceny nośności
 • badania materiałowe i wytrzymałościowe konstrukcji
 • okresowe kontrole obiektów (przeglądy obiektów mostowych, książki ewidencyjne obiektów mostowych)
 • analizy przejazdów ponadnormatywnych po obiektach mostowych

Specjalistyczne badania materiałowe przy ocenie stanu technicznego obiektów istniejących.

Firma dysponuje następującym sprzętem badawczym:

 • urządzenie do badań betonu metodą "pull-off"
 • urządzenie do badań betonu metodą "pull-out"
 • urządzenie do lokalizacji i oceny zbrojenia w betonie
 • urządzenie do wykonywania odwiertów rdzeniowych w betonie
 • zestaw do badań chemicznych betonu (ocena karbonatyzacji, stopnia pH betonu, zawartości chlorków, itp.)
 • urządzenie do badań sklerometrycznych betonu (młotek Schmidta)
 • dalmierz laserowy do pomiaru współrzędnych X,Y,Z
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.