EMProjekt Sp. z o.o. naszą specjalnością jest projektowanie mostów i wiaduktów oraz innych obiektów inżynierskich takich jak: tuneleprzepusty, konstrukcje oporowe. Celem naszej działalności jest dostarczanie optymalnych rozwiązań inżynierskich dla budownictwa komunikacyjnego zarówno drogowego, jak i kolejowego. Naszym atutem jest zrównoważone połączenie doświadczenia w projektowaniu oraz innowacyjności w modelowaniu konstrukcji, przy użyciu najnowszych programów komputerowych m.in.:
BRIGADE www.scanscot.com
ROBOT MILLENIUM, EXPERT www.robobat.pl
GEODESKA 2005 www.designers.pl
AUTOCAD 2005 www.autodesk.com
BESTCAD 2005 www.bestcad.com.pl
KONSTRUKTOR www.konstruktor.archbud.pl
Kadra techniczna to zespół blisko 20 inżynierów o specjalności "mosty" i "drogi", w większości absolwentów Politechniki Śląskiej i Gdańskiej. Głównymi projektantami branży mostowej są Mirosław Martynowicz i Zbisław Hadrian, inżynierowie z ponad 30 letnim doświadczeniem w projektowaniu mostów, w tym na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej.
W zespołach projektowych znajdują się również inni projektanci z kilkuletnim doświadczeniem w projektowaniu mostów drogowych i kolejowych oraz kierowaniu robotami budowlanymi, posiadający stosowne uprawnienia.
W obecnej formie prawnej firma działa od 2004 roku.
o firmie | oferta | realizacje | kontakt | główna
design: RH