1. Przebudowa drogi krajowej Nr 7
do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Grójec - Białobrzegi od km 418+546 do km 436+380. Kładki dla pieszych nr 01, 04, 09, 10, 13, 15.
Łącznie 6 obiektów.
MOSTY KATOWICE Projekt wykonawczy oraz architektoniczno-budowlany. 09/04 06/05
2. Dokumentacja naprawcza obiektów inżynieryjnych przywracająca ich pierwotne parametry techniczne i użytkowe na linii kolejowej nr 065. Most p/rz Bug-Sławków Płd.
MODERNIZACJA LINII LHS
PYLON KATOWICE Projekt wykonawczy wraz z dokumentacją przetargową kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi. 10/04 03/05
3. KONTRAKT 169/REH. Przebudowa południowego obejścia Tarnowa Odc. węzeł Krakowska - węzeł Lwowska km 508+240 do 513+240 w ciągu DK nr 4 celem dostosowania do nośności 110kn/OŚ.
OB. MOSTOWE NR 1, 2, 3, 4, 5
PRZEPUSTY NR 1, 2, 3, 4, 5
TRAKT KATOWICE Projekt wykonawczy wraz z dokumentacją przetargową kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami oraz przeglądami szczegółowymi obiektów i przepustów.
10/04 02/05
4. KONTRAKT 170/REH. Przebudowa południowego obejścia Tarnowa Odc. węzeł Krakowska - węzeł Lwowska km 513+240 do 517+884 w ciągu DK nr 4 celem dostosowania do nośności 110kn/OŚ.
OB. MOSTOWE NR 6, 7, 8, 9
PRZEPUSTY NR 6, 7, 8, 9, 10

TRAKT KATOWICE Projekt wykonawczy wraz z dokumentacją przetargową kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami oraz przeglądami szczegółowymi obiektów i przepustów. 10/04 02/05
5. Droga ekspresowa S 3 na odcinku od Gorzowa Wlkp. do węzła Międzyrzecz Północ. Łącznie 21 obiektów mostowych. TRAKT KATOWICE Projekt
architektoniczno-budowlany
07/04
sukcesywnie do 09/05
6. Opinia techniczna nt. możliwości przejazdu pojazdu ponadnormatywnego na trasie Gliwice-Klucze-Osada o ciężarze 97,8t przez obiekty mostowe:
- w Czekanowie DK 78
- w Tworogu n/rz Sołą

ZTE Radom Opinia Techniczna
05/05 05/05
7. Określenie możliwości warunków przejazdu zestawu transportowego ZTE Radom o ciężarze ładunku 60 ton (600kN) łączny ciężar 93 tony (900kN) przez obiekty w ciągu DK1 w Tychach
i DK 94 w Dąbrowie Górniczej.
ZTE Radom Ekspertyza 06/05 06/05
8.

Usunięcie skutków powodzi przywracających stan pierwotny terenu w obrębie mostu stalowego n./rz.
Stary Łęg w km 166+166 linii kolejowej.
Most n/rz Bug-Sławków Płd.

LHS Zamość Projekt wykonawczy
06/05 07/05